In Memoriam

Marc Collage († 2005)

Beste Marie-Thérèse, Paul en Marijke, Jürgen en Mieke, Lieselotte en Robbe,
beste familie en vele vrienden van Marc hier aanwezig,
beste Marc,

Buiten schijnt de zon, maar hier binnen is alleen maar verdriet om iets wat we nog altijd niet kunnen geloven. De filatelisten hebben jou al een tijdje moeten missen op tentoonstellingen, beurzen en vergaderingen, maar dit zou allemaal maar van tijdelijke duur zijn. En dan gebeurt toch nog het onverwachte en blijven de vrienden met het gevoel achter dat ze geen afscheid hebben kunnen nemen.

In moeilijke omstandigheden heb je meer dan 10 jaar geleden samen met Florent Themaphila, de Belgische vereniging voor thematische filatelie, weer op het juiste spoor gezet. En daar draagt de vereniging nu nog altijd de vruchten van. Al die jaren zat je ook in het bestuur van Themafila-Wetteren, de Oost-Vlaamse afdeling van Themaphila, en werkte je mee aan het succes van de internationale competitieve tentoonstellingen van de thematische filatelie in Wetteren. Als jurylid op tentoonstellingen stond je voor iedere verzamelaar altijd klaar met uitleg of met een vriendelijk woordje.

Voor Sint-Gabriël, de vereniging van religieuze thema's, stelde je niet alleen het tweetalige tijdschrift samen, maar was je ook nog penningmeester. De "religie" was je meest geliefde thema, vooral dan je verzameling "Kerstmis in de folklore". Het laatste jaar, toen je noodgedwongen wat meer moest thuisblijven, was je bezig om je geliefde verzameling weer helemaal opnieuw op te zetten.

Op nationaal vlak was je niet alleen bestuurder bij de K.L.B.P., maar ook al sinds 1995 nationaal commissaris van de thematische filatelie. Je stond er bekend als een rustige, minzame man, geen tafelspringer, maar iemand die deed wat er moest gedaan worden, het echte vrijwilligerswerk zonder enige vorm van eigenbelang, maar ten dienste van de anderen.

Et tu étais un vrai commissaire nationale, parce que aussi à l'autre coté du pays tu avais beaucoup des amis, ici aussi présent. Ook in het buitenland werd je gerespecteerd, en enkele van je buitenlandse vrienden maakten de lange reis om hier van jou afscheid te komen nemen.

Bijna twee jaar geleden nam je met de steun en de sympathie van velen uit onze provincie ook nog het voorzitterschap van Oost-Phila op je schouders. Ook daar wou je de filatelie nog vele diensten bewijzen, maar je ziekte heeft er anders over beslist. En toch ging je door en bleef je bezig met alle verenigingen waar je verantwoordelijkheid droeg.

En nu ben je op weg voor je laatste reis. Zelf heb je er veel georganiseerd voor anderen en je vond het zo erg voor hen dat je dit jaar de uitstap naar het Zwarte Woud moest afgelasten.

Bedankt Marc, voor alles wat je voor zovelen onder ons betekend hebt, en tot weerziens, je vele vrienden hier zullen je missen…

Afscheidsrede in de kerk van Sint-Martens-Lierde door Koenraad Bracke


Raoul Vanderstockt († 2002)

Het wekelijks artikel dat in "Het Volk" verscheen van de hand van Raoul Vanderstockt heeft opgehouden te bestaan. Het bewuste dagblad hield zijn wekelijkse rubriek over de filatelie voor bekeken. Nochtans was het voor veel filatelisten een graaggelezen rubriek. "Acta est fabula" (Het spel is afgelopen) zou Nil Temere zeggen ! Zo stond het op de website van Oost-Phila.
Ons lid Raoul Vanderstockt is eind 2002 heengegaan, en met hem één van de laatste postzegelrubrieken in een dagblad. Raoul was niet alleen lid van Themaphila, maar ook actief in (of de motor achter) verenigingen zoals Benelux-Poolpost-Vereniging, Gentse Filatelistenbond en Spoetnik-Filatelie. Bij de AIJP (internationale filatelistische pers) was hij penningmeester.
Dat hij ook als verzamelaar erg actief was, schreef hij nog in een mail van 24/08/2002:
Voor thematische filatelie ben ik zo niet meer in de running. Toch houd ik mij nog steeds bezig met de 'Evolutie van de Communicatiemedia'. Verder: Marianne van Gandon, De Dag van de Postzegel (OK), Franse postwaardestukken, Sovjet-uitgiften tot 1924 (PG), Elzas-Lotharingen (PG), Duitsland 1945-46 (PG).
En eigenlijk nog veel meer, maar het werd te veel om het allemaal te vermelden.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte toe bij dit veel te vroege heengaan van een gewaardeerd mens en filatelist.