Korte Berichten september 2005

BELGAPHIL

Tot nu toe sprak men van "Bondsnieuws Nieuwe Stijl", nu heeft het kind ook een echte naam gekregen: BELGAPHIL! In het verleden waren het alleen de voorzitters van de postzegelkringen die het "Bondsnieuws" (het blad van de KLBP of Koninklijke Landsbond van de Belgische Postzegelkringen) in de bus kregen. Dat werd niet overal even goed onder de leden verspreid.
Daarnaast betaalde PROPOST een subsidie aan de postzegelkringen die een tijdschrift uitgaven. Het systeem van toekenning was een aantal jaren geleden veranderd, en plots kreeg THEMAPHILA een veel hoger bedrag. Er wordt nu met een puntensysteem beoordeeld: wie een tijdschrift met veel filatelistische artikels publiceert en ook een groot aantal leden kan voorleggen, kreeg een hoger aantal punten en dus ook een hogere subsidie.
Die subsidie wordt nu afgeschaft en in plaats daarvan krijgen alle leden van een bij de KLBP aangesloten kring (en waarvoor het lidgeld van 1   per lid ook betaald wordt) het "Bondsnieuws Nieuwe Stijl" of BELGAPHIL in de bus. Het zal een tijdschrift in vierkleurendruk worden. Het aantal medewerkers dat nu al toegezegd heeft om in het nieuwe BELGAPHIL te schrijven belooft van dit tijdschrift een mooie filatelistische uitgave te maken.
En dat allemaal voor 1 euro ? Hoewel, zijn wij filatelisten niet diegenen die zorgen voor de filatelistische toeslagen van de postzegels en die op die manier de kas van PROPOST spekken? Het wordt wel een probleem voor die kringen die slechts een minimum van 30 euro  aan de Landsbond betalen (ook al hebben ze bvb. 100 leden). Zij kunnen dan slechts 30 namen doorgeven en dat betekent dan dat de 70 andere leden BELGAPHIL niet kunnen ontvangen.
Themaphila betaalt voor al zijn leden, dus u mag binnen enkele maanden (begin 2006?) allemaal BELGAPHIL in de bus verwachten.