Themafila West

Tot nader orde zijn er geen activiteiten meer gepland. De geïnteresseerden kunnen zich steeds wenden tot Mr. Philippe Van Laer (zie lager contact icoon )

Lokaal activiteiten adres:
Café Den Arend

Polenplein 1 Roeselare
om 15 - 17 u