Themaphila kern Herentals

Plaats : Vest 9A te 2200 Herentals - is een klein straatje rechts gelegen (komende vanuit het centrum juist voordat u de Bovenpoort doorrijdt) waarin een 50 meter verder links het lokaal "De Smisse" een tiental meter verwijderd van de weg, gelegen is.

Eens u het weet liggen is het gemakkelijk te vinden !
Maandelijkse bijeenkomsten : elke laatste vrijdag van de maand (behalve in juli en augustus) van 20 tot 22 uur. U kunt er met uw thematische, filatelistische en andere postzegelvragen terecht.
U dient zeker geen drempelvrees te hebben want een drempel is er eigenlijk niet.

De vergaderingen voor het jaar 2006 :
- 28 januari
- 25 februari
- 25 maart
- 29 april
- 27 mei
- 24 juni
- 30 september
- 28 oktober
- 25 november
- 30 december

Meer info : Jozef Ghys, Tramstraat 10, 2300 Turnhout 014/852185.
e-mail : jef.ghys@telenet.be
Van harte welkom.