Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie oktober 2014

Beste leden, dit tijdschrift verscheen 16 december 2014.

 

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf K. Bracke blz. 1
Lidgeld 2015 blz. 2
Kerngroepen K. Bracke, J. Vandenhaute blz. 3-5
BENE P. Kinders. H. Jacobs blz. 6-8
Resultaten Brabantphil 2014 K. Bracke - blz. 9
Hoekje van de Thematieker J. Vandenhaute blz. 10-12
Van Sarajevo tot Ieper M. Bottu blz. 13-22
Regionale tentoonstelling THEMAPHILA 50 K.Bracke blz. 23-26
Filatelistische literatuur K. Bracke blz. 27
Korte berichten K. Bracke blz. 28
De Hammelburg Raid R. Callens blz. 29-32
Postwaardestukken Tsjechische Republiek (2011) blz. 33-46
Agenda K. Bracke blz. 47-48


Voorpagina:

Postwaardestuk Tsjechische Republiek (2011) zie ook verder in dit nummer.