Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie december 2016

Beste leden, tijdschrift nr 229 zal begin maart in jullie brievenbus gedropt worden.

INHOUDSOPGAVE

Woord van de voorzitter J. Vandenhaute blz. 1
Thematische contactdag blz. 2
Kerngroepen K. Bracke, J. Vandenhaute blz. 3-4
Hoekje van de Thematieker (24) J. Vandenhaute blz. 5-7
Filakids postzegelfeest blz. 8
BElgië NEderland Nota Bene P. Kinders blz. 9
Aerogrammen K. Bracke blz. 10-14
Microtekst K. Bracke blz. 15-24
Le Courrier Provisoire K. Bracke blz. 25-27
Portvrijdom K. Bracke blz. 28-29
Oude wijn in oude zakken K. Bracke blz. 30-34
Warme kleren voor 44 weeskindjes G. Van Briel blz. 35-36
De verschillende firmaperforaties van de Red Star Line E. Pollet blz. 37-39
150 jaar Rode Kruis- J. Bouckaert blz. 40-41
Het Zemaitukaspaard J. Bouckaert blz. 42-44
Jan Jessenius (1566-1621), Boheems arts, politicus en filosoof blz. 45
Agenda K. Bracke blz. 46-48

 


Voorpagina:

Postzegel België Vrouwenrechten (2014)