Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie 4e kwartaal 2018

Beste leden, tijdschrift nr 237 werd vorige vrijdag 12 oktober bij bpost afgeleverd. Veel leesplezier.

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave - blz. 2
Vers van de pers - Koenraad Bracke - blz. 3
Steeds benieuwd - Johann Vandenhaute - blz. 4
Algemene Vergadering - Willy Bats, Johann Vandenhaute - blz. 5
Lidgelden 2019 - Johann Vandenhaute - blz. 6
Themaphila Contactdag PhilexNam - Johann Vandenhaute - blz. 7-8
Kerngroepen - Koenraad Bracke, Johann Vandenhaute - blz. 9-11
Hoekje van de Thematieker (32) - Johann Vandenhaute - blz. 12-16
Vraag en antwoord - Kristien Baert, Koenraad Bracke, Jacques Breyne, Michel Meuwis,
Johann Vandenhaute, Peter van Nies, Jan Vermeule - blz.17-23
Spaanse postwaardestukken - Koenraad Bracke - blz. 24-29
Poststukken in een thematische verzameling (2) - Mark Bottu - blz. 30-31
De Trakehner, het Duitse officierspaard - Jan Bouckaert - blz. 32-34
De Britse en Franse medische diensten (1914-18) - Roger Callens - blz. 35-40
Aspecten bij de opbouw van mijn thematische verzameling over duiven (3) - Lutz König - blz. 41-43
We are going to the opera, opera! (4) - Jean-Pierre Suys - blz. 44-45
De R.B.V.-machine - Guy Vanhaelewijn - blz. 46-47
Vittoro Carpaccio - het schilderij “Madonna met Kinden Heiligen” - Roger Van Wassenhove - blz. 48
Agenda - Koenraad Bracke - blz. 49-50
Reclame Van Rossem / Hennekinne / Delhaye - blz. 51-52


Voorpagina:  

Postzegel België (2018): In Flanders Fields