Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie 2e kwartaal 2022

Beste leden, Jubileumnummer nr 251 werd op 3augustus 2022 bij bpost afgeleverd. Veel leesplezier.

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave - blz. 2
Vers van de pers - Koenraad Bracke - blz. 3
Steeds benieuwd - Johann Vandenhaute - blz. 4
Kerngroepen - Johann Vandenhaute, Koenraad Bracke - blz. 5-6
Leden van Themaphila in de kijker - Koenraad Bracke - blz. 7
Hoekje van de Tema Tieker (46) - Johann Vandenhaute - blz.8-12
Lezers hebben het woord - Vic Creten, Jasmine Van Regenmortel, Koenraad Bracke - blz. 13
Korte berichten - Koenraad Bracke - blz. 14
Vraag & antwoord - Marek Zbierski, Niko Van Wassenhove, Hans van de Sande,
Francis Dochez, Philippe Van Laere, Koenraad Bracke - blz. 15-22
Filatelistische literatuur - Koenraad Bracke - blz. 23
them@com - Koenraad Bracke - blz. 24
Scala di Milano - Jean-Pierre Suys - blz. 25
Roken, niet onbelangrijk voor het moraal - Yves Pauwels - blz. 26-29
We are going to the opera (16) - Jean-Pierre Suys - blz. 30-31
Zeldzame en weinig bekende 20ste-eeuwse postwaardestukken met vlinders en motten - Vladimir Kachan - blz. 32-39
“Mijn-zegel” als publiciteit voor natuurgeneesmiddelen - Mark Bottu - blz. 40-43
Verhalen achter brieven en postzegels (3) - Oh bezet Berlijn, hoe zat het met uw postsysteem - Johann Vandenhaute - blz.44-46
Resultaten tentoonstellingen - Koenraad Bracke - blz 47
BENE België-Nederland Nota Bene - Koenraad Bracke - blz. 48-49
De fanpagina van de prentbriefkaart (8) - Johann Vandenhaute - blz. 50
Een boekje open filatelie (8) - Koenraad Bracke - blz. 51
Maximafilie de max? (7) - Koenraad Bracke - blz. 52-53
Agenda - Koenraad Bracke - blz. 54
Reclame Hennekinne / Delhaye - blz. 55-56


Voorpagina:  

postwaardestuk: wereldtentoonstelling te Brussel in 1897