Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie april 2007

Uitgesteld is niet verloren

Nu heeft u wel erg lang op uw vertrouwde Themaphila moeten wachten. Na BELGICA en BRUPHILA '06 (met de extra editie van het tijdschrift) kwam dan ook nog eens WETTERIANA 2007 met de internationale tentoonstelling Premio Massari en de regionale tentoonstelling van Oost- en West-Vlaanderen in Wetteren. En het zijn nu eenmaal vaak dezelfde mensen die overal actief zijn, dus alles kwam een beetje samen.
U zal er dit jaar echter geen nummer minder om krijgen. Wel gaat vanaf nu de datum van verschijnen een maand verlaten. De nieuwe verschijningsdatadata zullen vanaf nu dus in de maanden april, juli, oktober en januari vallen (in plaats van maart, juni, september en december). Het laatste nummer van deze jaargang krijgt u dus in januari (en dit is nog maar het eerste nummer van de nieuwe jaargang).
Dat betekent dat de nieuwe data voor inleveren van teksten als volgt vastgelegd worden:
11 maart (aprilnummer)
11 juni (julinummer)
11 september (oktobernummer)
11 december (januarinummer)
Vanaf het volgende nummer zal er dus een inhaalbeweging komen om zo snel mogelijk weer op schema te zitten.

de redactie, kobra

Het tijdschrift is heden bij de drukker, wij zorgen ervoor dat het tijdschrift vanaf 15 juni in je bus belandt.


INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf – K. Bracke – blz. 3
Verslag Algemene Vergadering Themaphila – blz. 4
Contactdag Themaphila-NVTF in Breda – blz. 5
Korte berichten – K. Bracke, A. Oomis, A. van der Zeijden – blz. 6-7
Internationale FIP- en FEPA-tentoonstellingen – J. Ghys – blz. 8
them@com – K. Bracke – blz. 9
Nieuws uit de kerngroepen – K. Bracke, J. Busselen,J. Vandenhaute, P. Van Laere – blz. 10-13
Palmares WETTERIANA 2007 – blz. 14-15
Palmares ECTP in Essen – blz. 16-17
Bekertoernooi Noviopost – J. Toussaint – blz. 18-19
Luxeblaadjes of luxeproeven – Y. Hennekinne – blz. 20-24
Hollebeke in de vuurlijn – R. Callens – blz. 25-27
12 mei: Dag van de Verpleegkunde – J.I. Bouckaert – blz. 28-33
Verzameling te koop – B. Samyn – blz. 34
Poolse postwaardestukken (2006) – K. Bracke – blz. 35-41
Over bijen en een leeuw – J. de Crom – blz. 42
Carnaval in Venetië – K. Bracke – blz. 43-47
Thematisch symposium van “Belgica ‘06” – M. Abram – blz. 48-51
Agenda – K. Bracke – blz. 52-53

Voorpagina: automaatzegel Edvard Grieg
(t.g.v. sterfdatum: 1907-2007)