Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie December 2002

Het tijdschrift had enige vertraging opgelopen ... Maar zou nu toch al in je bus moeten beland zijn. Het maart nummer zal weder op de vertrouwde datum verschijnen in maart 2003.
Indien je nog niet je lidgeld had overgemaakt, hebben we daarom een overschrijvingsformulier in gestoken om je hieraan te herinneren. Je blijft toch lid ?

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf - K. Bracke - blz. 3

Woord van de voorzitter - G. Vanhaelewijn - blz. 4

Algemene Vergadering - blz. 5-7

www.themaphila.be - J. Vandenhaute - blz. 8

Korte berichten - K. Bracke - blz. 9-11

Vraag en antwoord - K. Bracke - blz 12

Nieuws uit de kerngroepen - K. Bracke, R. Nuyts, G. Vanhaelewijn - blz. 13-15

Thematische sprokkels - M. Collage - blz. 16

FEPA-News - K. Bracke - blz. 17

THEMANIFESTATIE / EUROTHEMA / - K. Bracke - blz. 18-19

Thema en plan "Luchtverontreiniging" - W. De Doncker - blz. 20-21

De kerkjes van Michel Provost - K. Bracke - blz. 22

GREV, SREV & Richtlijnen - K. Bracke (i.s.m. W.E.J. van den Bold) - blz. 23-28 / 33-38

FILAFLORA 2003 - K. Bracke - blz. 29-32

Achthoekige frankeermachinestempels (aanvulling) - J. Vandenhaute - blz. 39

De Belgische postograms (3) - K. Bracke, M. Collage - blz. 40-43

Een tragisch geval - R. Callens - blz. 44-45

De wereld op z'n kop - A. Brull - blz. 46-51

Filatelistisch nieuws uit Madeira - G. Vanhaelewijn - blz. 52-55

Agenda - K. Bracke - blz. 56-57

Voorpagina: geïllustreerd postwaardestuk Griekenland (met dank aan F. De Laender)