Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie december 2011

Beste leden, het tijdschrift heeft veel vertraging. Alles wordt in het werk gesteld om het tijdschrift zo snel mogelijk bij de drukker te brengen en naar jullie te versturen. Hou deze pagina in het oog en dan ben je als eerste gewaarschuwd. Voor hen die hun lidgeld nog niet hebben betaald, dringen wij aan om dit zo snel mogelijk te regelen. U krijgt alvast nog dit nummer.

(aangepast 19 februari 2012)

Beste leden, na 3 maanden vertraging is het tijdschrift klaar en zal het de komende week (26 maart 2012) in je brievenbus bezorgd worden. Sorry voor al het ongemak dat dit meebracht.

(aangepast 21 maart 2012)

INHOUDSOPGAVE (nr 209)

Woord vooraf - K. Bracke - blz. 2
Verslag Algemene Vergadering Themaphila - E. De Clercq - blz. 2
Korte Berichten - K. Bracke - blz. 3
Nieuws uit de kerngroepen - K. Bracke, J. Vandenhaute - blz. 4-5
Hoekje van de Tema Tieker (8) - J. Vandenhaute - blz. 6-13
V is for V-mail - K. Bracke - blz. 14-15
Tentoonstelling Beethovenhuis in Bonn - K. Bracke - blz. 16-17
Kerstmis onder vuur - R. Callens - blz. 18-22
E-mailadressen leden van Themaphila - K. Bracke - blz. 23-26
Paarden en vervoer - de Paardenspoorweg - J. Bouckaert - blz. 27-31
De Vlaamse Primitieven - Herman Kerste - blz. 32-45
Gevonden op internet… - K. Bracke - blz. 46
Agenda - K. Bracke - blz. 47-48


Voorpagina:  

Airgraph uit veiling van David Delhaye (april 2012)