Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie februari 2008

Door allerlei omstandigheden, te lezen in het woord vooraf van de laatste nummers, zit uw tijdschrift Themaphila nog altijd met een achterstand. Dat betekent dat u in de eerste helft van april het eerste nummer van 2008 mag verwachten. De redactie blijft proberen om de achterstand dit jaar in te halen.

Artikels of korte berichten voor één van de volgende nummers altijd welkom!
de redactie, kobra

Het tijdschrift is naar de drukker (6 april 2008) en wordt volgende week naar jullie verstuurd. Veel leesplezier.

We willen er eveneens aan herinneren dat diegene die hun lidgeld niet hebben hernieuwd geen tijdschrift meer zullen ontvangen. We zullen hen hiervan per post van verwittigen.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf K. Bracke blz. 3

Korte berichten K. Bracke, J. Ghys blz. 4-5

Nieuws uit de kerngroepen K. Bracke, J. Vandenhaute blz. 6-7

them@com K. Bracke blz. 8-9

Vers van de pers J. Ghys blz. 10

Vraag en antwoord M. Abram, K. Bracke, F. Dochez, P. Dunai, P. Ghysels, B. Jimenez, P. Van Laere blz. 11-15

Verslag Thematische Commissie 2006-2008 D. Läge blz. 16-17

Het Fournier-archief D. Läge blz. 18-19

Courvoisier K. Bracke blz. 20

Sarkozy, de Franse jongeren en de filatelie A. Maes blz. 21-23

BElgië NEderland Nota Bene K. Bracke, J. Groeneveld blz. 24-25

Brussel in de XVe eeuw F. Dochez blz. 26-32

Le Bataillon du Pacifique R. Callens blz. 33-35

Duinkerke R. Callens blz. 36-39

Spaanse Burgeroorlog M. Bottu blz. 40-41

Brain drain (II) J.I. Bouckaert blz. 42-52

Agenda K. Bracke blz. 53-54


Voorpagina:

proef uit het archief van Fournier
(insecten Rwanda, uit veiling van Christoph Gärtner)