Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie Juni 2004

INHOUDSOPGAVE

Private posten - K. Bracke - blz. 3

THEMAPHILA 40 - blz. 4

www.themaphila.be - J. Vandenhaute - blz. 5

Nieuws uit de kerngroepen - K. Bracke, J. Vandenhaute, B. Samyn/J. De Bont - blz. 6-8

Leden van Themaphila in de kijker - K. Bracke - blz. 9-11

Prijzen Belgische filatekistische kunst - blz. 12

Korte berichten / Thematische sprokkels - K. Bracke - blz. 13-14

Iets nieuws onder de zon - K. Bracke - blz. 15

ESPANA 2004 - M. Bottu - blz. 16-18

Fotoverslagen Thematica Essen en LEODIPHILEX - K. Bracke - blz. 19-20

FEPA-News - K. Bracke - blz. 21

TC-News - K. Bracke - blz. 22-23

Vytis Litouwen - J.I. Bouckaert - blz. 24-25

Belgische postogrammen (7) - K. Bracke, M. Collage - blz. 26-31

De geschiedenis van de hofnar (1) - A. Brull - blz. 32-39

De eerste straalvliegtuigen - R. Callens - blz. 41-43

Zoekertjes - Vraag en antwoord - blz. 44-45

In de ban van de ring - B. Samyn - blz. 46-48

M, M & M M - K. Bracke - blz. 49-51

Agenda - K. Bracke - blz. 51-53

Voorpagina: origineel ontwerp J. Van Noten (verz. K. Bracke)

De grutto's hebben ondertussen hun jongen grootgebracht en zijn alweer op weg naar Afrika.

Tenzij je je lidgeld nog niet hebt betaald, dan val je spijtig genoeg af. Via deze weg wil het bestuur zijn trouwe leden bedanken voor het vertrouwen. We zullen het niet beschamen!

Volg via deze pagina wanneer het tijdschrift verstuurt wordt.