Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie juni 2006

Tijdschrift is verstuurd sinds 10 juli 2006.

Indien U dit tijdschrift niet meer ontvangt, hebt U Uw lidgeld niet hernieuwd ...
Vernieuwing van Uw lidgeld ... daarvoor verwijs ik graag naar de pagina : Lidgelden

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf - K. Bracke - blz. 3

Korte berichten - K. Bracke - blz. 4

Them@com - K. Bracke - blz. 5

Nieuws uit de kerngroepen - K. Bracke, J. Vandenhaute - blz. 6-7

BElgië NEderland Nota BENE - K. Bracke - blz. 8-9

Pieter Breughel / 175 jaar België - 175 Grote Belgen - M. Bottu, G. Coutant - blz. 10-11

Académie Européenne de Philatélie publiceert "Opus 6" - M. Bottu - blz. 12-13

Als de berg niet naar de profeet komt, moet de profeet naar de berg gaan - H.E. Sieger - blz. 14-15

Dit is Belgisch / Nieuwe postogrammen - K. Bracke - blz. 16-20

Dit is ook Belgisch… en gratis - K. Bracke - blz. 21

Postzegelboekjes van België (1906-1941) - B. Smekens - blz. 22-36

Luxetelegrammen uit Slovenië - K. Bracke - blz. 37-43

Braziliaanse legereenheid in Italië - R. Callens - blz. 44-45

De ramp met de "Wilhelm Gustloff" - R. Callens - blz. 46-47

"Musterkarten" - K. Bracke - blz. 48-54

Agenda - K. Bracke - blz. 55-57

Voorpagina: Belgisch blokje BELGICA 1982