Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie mei 2008

Net zoals met het vorige nummer (194), zit uw tijdschrift Themaphila nog altijd met een achterstand. Dat betekent dat u het volgende nummer 195 (mei-juli 2008) in de maand juli 2008 mag verwachten. De redactie blijft proberen om de achterstand dit jaar in te halen.

Artikels of korte berichten voor één van de volgende nummers altijd welkom!

Volgens de laatste berichten van de redactie is het tijdschrift bij de drukker en wordt het vanaf volgende week (zijnde week 21 juli) naar jullie toegestuurd. Een prettig verlof gewenst en veel leesplezier.

We willen er eveneens aan herinneren dat diegene die hun lidgeld niet hebben hernieuwd geen tijdschrift meer zullen ontvangen. Normaal werden deze leden hiervan per post verwittigd.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf – K. Bracke – blz. 3
Contactdag Themaphila / NVTF – blz. 4
Uitnodiging Algemene Vergadering – blz. 5
Nieuws uit de kerngroepen – K. Bracke, J. Vandenhaute – blz. 6-7
them@com – K. Bracke – blz. 8
Vraag en antwoord – J. Groeneveld, J.L.C.M. TSchroots, J. Vermeule – blz. 9
Korte berichten – K. Bracke – blz.10-11
Palmares ECTP in Essen; seminarie – K. Bracke – blz. 12-13
Palmares Israel 2008 / EFIRO 2008 – blz. 14-15
Voor de rehabilitatie van de „repiqués“ – B. Jimenez – blz. 16-19
Postogrammen – K. Bracke – blz. 20
België Nederland Nota Bene – K. Bracke – blz. 21-27
Stuk van de maand – J. Vandenhaute – blz. 28
Thematische (en andere) verzamelingen op het wereldwijde web – K. Bracke – blz. 29-33
Teleurstelling – J. de Crom – blz. 34
Paarden op rust – J.I. Bouckaert – blz. 35-36
Gevaert, van componist tot muziekgeleerde – P. Kinders – blz. 37-38
De Japanse Schindler – R. Callens – blz. 39-41
Thema & Muziek – Zweedse boekjes en filatelistische kennis – P. Kinders – blz. 42
Zijn media de boodschap – Ron Berger – blz. 43-48
Jurering in de open klasse – K. Bracke, R. De Swaef, J. De Vuyst – blz. 49-52
Agenda – K. Bracke – blz. 53-54


Voorpagina:  

proef uit het archief van Courvoisier
(veiling David Delhaye)