Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie maart 2013

Beste leden, dit tijdschrift verscheen begin juli 2013. Onze excuses en sorry voor al het ongemak dat dit meebracht.

(aangepast 28 juli 2013)

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf - K. Bracke - blz. 1
Kerngroepen - K. Bracke, J. Vandenhaute - blz. 2-3
Resultaten ECTP - K. Bracke - blz. 4-5
Korte berichten - K. Bracke - blz. 6-7
Uitnodiging 14 september contactdag - T. Loorij - blz. 8
them@com - K. Bracke - blz. 9
Hoekje van de Thematieker - J. Vandenhaute - blz. 10-15
BENE - K. Bracke, H. Jacobs, P. Kinders, - blz. 16-21
Vlinders in de godsdienst - V. Kachan - blz. 22-24
Wijnbouw in Zuid-Afrika - R. Callens - blz. 25-27
Beroemde figuren uit de klassieke lietartuur - J. Bouckaert - blz. 28-35
Corbière, beroemde winnaar van de Grand National - J. Bouckaert - blz. 36-37
Postwaardestukken Ecuador (deel 2) - K. Bracke - blz. 38-46
Agenda - K. Bracke - blz.47-48


Voorpagina:  

Postwaardestuk Ecuador (2009) met uilvlinder (Caligo memnon)