Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie oktober 2011

Dit tijdschrift verschijnt met vertraging. Het was op 28 oktober 2011 klaar bij de drukker. Op 2 november 2011 zal het op de post gedaan worden. De redacteur verontschuldigd zich voor de vertraging.

INHOUDSOPGAVE (nr 208)

Lidmaatschap Themaphila 2012 - blz. 1
Woord vooraf - K. Bracke - blz. 2
Algemene Vergadering Themaphila - blz. 3
Nieuws uit de kerngroepen - K. Bracke, J. Vandenhaute - blz. 4-5
Hoekje van de Tema Tieker (8) - J. Vandenhaute - blz. 6-11
Korte berichten - K. Bracke - blz. 12
Slag in de Bartenszzee - R. Callens - blz. 13-17
"Eilnachricht" - R. Van Wassenhove - blz. 18-19
2011 - Internationaal Jaar van de Diergeneeskunde - J. Bouckaert - blz. 20-25
De Kozakken - een Russisch-Oekraïens paardenvolk - J. Bouckaert - blz. 26-36
Verzamelen, gotische kathedralen… - Herman Kerste - blz. 37-46
Agenda – K. Bracke – blz. 47-48


Voorpagina:  

2011 - Internationaal Jaar van de Diergeneeskunde