Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie september 2005

INHOUDSOPGAVE

In memoriam Marc Collage – K. Bracke – blz. 3-4

Algemene Vergadering – blz. 5

Korte berichten – K. Bracke – blz. 6-9

Nieuws uit de kerngroepen – K. Bracke, J. Ghys, J. Vandenhaute – blz. 10-11

www.themaphila.be – J. Vandenhaute – blz. 12

Belgische postogrammen – K. Bracke – blz. 13

Vraag en antwoord ; zoekertjes – blz. 14-19

BElgië NEderland Nota BENE – K. Bracke – blz. 20-21

FIP Flash / FEPA News / TC News – K. Bracke – blz. 22-26

Eén-kader-klasse – N. Van Wassenhove – blz. 27

Humor in de muziek – P. Kinders – blz. 28

E-mail-adressen – blz. 29-32

Gratis van De Post – K. Bracke, Y. Hennekinne – blz. 33-35

Canadese stempels – K. Bracke – blz. 36-37

Otto von Guericke – J.I. Bouckaert – blz. 38-39

Sledehondenpost – B. Samyn – blz. 40-44

STAMPA & CORK 2005 – K. Bracke – blz. 45-47

Dagen die de wereld schokten – R. Callens – blz. 48-50

Filatelistische literatuur – K. Bracke – blz. 51-53

Voorverkopen 2006 – blz. 54

Agenda – K. Bracke – blz. 55-57


Voorpagina:  

stempel ”25 jaar Themaphila”