Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie september 2010

Met enige vertraging is het tijdschrift beschikbaar sinds 27 september 2010. Veel leesplezier.

We willen er eveneens aan herinneren dat de lidgelden kunnen vernieuwd worden. Let op de prijzen zijn licht verhoogd wegens de verhoogde bijdrage aan de KLBP.

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave – blz. 1
Woord vooraf – K. Bracke – blz. 2
Uitnodiging Algemene Vergadering Themaphila - K. Bracke, E. De Clercq - blz. 3
Nieuws uit de kerngroepen - K. Bracke, J. Vandenhaute - blz. 4-6
Korte berichten - K. Bracke - blz. 7-8
Yehudi Menuhin Prijs - M. Bottu - blz. 9-10
Resultaten tentoonstellingen ECTP 5 in Parijs / ANTVERPIA 2010 - K. Bracke - blz. 11-12
Hoekje van de Tema Tieker - J. Vandenhaute - blz. 13-20
De meteorologische stempels van Mexico - K. Bracke, J. Paquet - blz. 21-25
1914 - de Britten in Antwerpen - R. Callens - blz. 26-28
De helende werking van honing - J. de Crom - blz. 29
Mythologische, legendarische en heroïsche paarden - J. Bouckaert - blz. 30-40
Rare vogels - D. De Smedt - blz. 41-50
TCNews - K. Bracke, D. Läge - blz. 51-53
them@com - K. Bracke - blz. 54
Agenda – K. Bracke – blz. 55-56


Voorpagina:  

Postzegel Frankrijk "Libération" (Bevrijding) met het mythologische paard Pegasus