Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie september 2012

Met enige vertraging is het tijdschrift (nr 212) beschikbaar sinds 27 december 2012. Veel leesplezier.

We willen er eveneens aan herinneren dat de lidgelden kunnen vernieuwd worden.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf – K. Bracke – blz. 1
Lidgelden 2013 - blz. 2
Kerngroepen - K. Bracke - blz. 3
Resultaten tentoonstelling TEMSIFIL 2012 - blz. 4-5
BENE - P. Kinders - blz. 6
Het gebruik van plaatsnamen - W. Vegter - blz. 7-11
Het verhaal van de bever - Lawrence Davidson - blz. 12-15
Het drama van de Dardanellen - R. Callens - blz. 16-19
Geheime projecten tijdens WO II - R. Callens - blz. 20-23
Wolfgang von Goethes Faust - M. Bottu - blz. 24-35
Originele ontwerpen Elisabeth von Janota-Bzowski - K. Bracke - blz. 36-49
Prettig eindejaar & Stille Nacht - K. Baert - blz. 50
Agenda – K. Bracke – blz. 51-52

Voorpagina:  

Postzegel Frankrijk "Libération" (Bevrijding) met het mythologische paard Pegasus