www.themaphila.be

Johann Vandenhaute

Eindelijk is hij er! De website werd vorig jaar in april-mei aangekondigd. Na een klein leerproces en het verwerken van een drukke privé-agenda kon ik de site opstarten op mijn eigen webspace users.skynet.be/Themaphila. Dit URL-adres werd rondgestuurd naar enkele bestuursleden en leden, dit om enkele ideeën los te peuteren en de fouten eruit te halen. Op 15 december 2001 was het dan zover: www.themaphila.be stond op eigen benen, ergens bij een webhosting bedrijf.

De hoofdbetrachting die ik me voorhield voor het eerste jaar kan ik positief afsluiten. Deze bestond uit :
- het kopen van een domeinnaam (www.themaphila.be)
- het opstarten onder de aangekochte domeinnaam
- een webhosting bedrijf vinden dat er kan voor zorgen dat het steeds beschikbaar is voor een aanvaardbare huurprijs. (Daar mag niet over geklaagd worden en ze mogen best als referentie gebruikt worden.)
- wat de inhoud betreft een goede basis creëren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat layout en kleuren betreft, kunnen we uren discussiëren. De hoofd-betrachting zou toch de inhoud moeten zijn. Want iets met mooie kleurtjes en flashing gadgets, maar kwali-tatief zeer pover is goed voor even. Uiteraard kan over dit alles van gedachten gewisseld worden. We zijn lid van een demo-cratische vereniging.

Daarom ook moet de volgen-de bood-schap goed in gedachte gehouden worden. De bedoeling is niet dat ik alles ga  doen!

De inhoud moet aangeleverd worden door onze leden. Ik neem de taak op mij om webmaster te zijn: dat wil zeggen dat ik elementen op de website plaats en er het onderhoud van behartig. Ik wens trouwens in dit kader Koenraad en Guy te bedanken voor de reeds aangeleverde elementen.

Op de website staan op verschillende pagina’s tientallen ikonen en email-adressen om ideeën te spuien. “Doen­!”, zou ik zo zeggen. 

Wat is al gerealiseerd of opgestart :>

-          Wie is onze vereniging? Algemeenheden
Het bestuur met hun email-adres.

-          De kerngroepen met hun voorstelling (er ontbreken nog enkele)

-          Aankondiging van ons tijdschrift met een aantal artikels

-          Lidgelden

-          De leden met e-mail en haar/zijn verzamelgebieden (hier zijn we nog niet uit of dit wel zal gedaan worden)

-          Thematische informatie zoals reglementen en uitleg

-          Thematisch nieuws

-          Aankondiging van competitieve tentoonstellingen zodat onze leden zich daarvoor kunnen inschrijven en ook wie er meedoet.

-          Filatelistische agenda zoals die in ons clubblad verschijnt

-          Club Nieuws

-          Links (selectief) naar veilinghuizen, verzamelaars, verenigingen, tentoonstellingen, tijdschriften, ... (misschien kunnen we hier ook sponsorgeld voor vragen, zodat onze hosting-kosten daardoor kunnen vergoed worden).

 

Ideeën ? Stuur ze op per email of per post ...

Laat dit idee niet op één persoon zijn schouders rusten, maar laten we er met z’n allen iets moois van maken ... 

 

Hoe goed gaat het ?

 


Zoals hierboven beschreven, zijn we gestart op 15 december 2001. Op het moment van het schrijven van dit artikel zijn we 2 maanden verder en konden we 265 bezoeken optekenen: gemiddeld 4 á 5 bezoeken per dag (27 per week) en dit zonder dat de website aan het grote publiek werd voorgesteld. Enkel een mail naar de gekende vrienden en de link die spontaan de eerste dag werd aangemaakt op de website van de NVTF (www.nvtf.nl) waren de eerste aankondigingen.

 

Dat we al door buitenlandse bezoekers bezocht zijn, bewijst de statistiek hiernaast gepubliceerd. Een vraag waar we nog geen antwoord op hebben is: moet de website ook in andere landstalen beschikbaar zijn? Ik denk aan het Engels, Frans en Duits. Dit zou misschien een doel kunnen zijn voor volgend jaar. Als we hier zouden op ingaan, dan betekent dit praktisch dat je voor elke landstaal een website aan ’t maken bent, wat misschien wel te veel van het goede kan zijn. Vandaag hebben we een doelgroep van 350 Themaphila-leden, en met onze vrienden van Nederland en Zuid-Afrika mogen we hier nogmaals een duizendtal toevoegen. Dat is op zich niet zo slecht. Uit een rondvraag op de algemene vergadering van 3 december jongstleden bleek toch dat 60% van de aanwezigen over een internetaansluiting beschikt. We zijn er ons van bewust dat de e-mail-lijst die regelmatig in dit tijdschrift verschijnt verre van volledig is. Dit zou betekenen dat we voor zo’n 750 mensen een aanvulling kunnen bieden op wat we heden publiceren in ons tijdschrift ‘Themaphila’.

 

 

 


Wat zeker dit jaar nog de nodige aandacht verdient naast de inhoud is het aanpassen van de website voor 800 x 600 schermresoluties. Op dit moment is de website ontwikkeld voor 1024 x 768. En het blijkt dat 60% van onze bezoekers de 800 x 600 hanteren. Vandaag moeten deze bezoekers naar rechts scrollen, gebruikmakend van de scrollbars die automatisch verschijnen. Als dit aangepast is, zou alleen nog vertikaal moeten gescrolld worden. Misschien moet er een oplossing gezocht worden om beide schermresoluties te bedienen. De layout zou dus wel eens snel kunnen veranderen.

 

Voila ! Dit was een kleine stand van zaken. En nu surfen naar onze website, en probeer alvast enkele links naar andere websites. Als je iets vindt dat de moeite loont voor onze leden, laat het me weten via de vele e-mail-ikonen die er op de website te vinden zijn.

In het volgende tijdschrift vindt u dan de nieuwe statistieken en de aanpassingen die er gebeurd zullen zijn.  

Statistieken zijn te vinden via het ikoon  op de allereerste webpagina. Deze verbinden je dan door naar http://v1.nedstatbasic.net die gratis deze statistieken voor ons bijhouden.