Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie
Even voorstellen ... (updated 1/1/2019)

Het voorgestelde kwartaalblad "Themaphila"  verschijnt vier maal per jaar (maart, juni, september en december). Het maakt deel uit van het lidmaatschap. Doorgaans krijgt U 52 blz thematische lectuur over uiteenlopende onderwerpen; korte berichten van Themphila, nieuws uit de kerngroepen, thematische sprokkels, leden aan het woord, zoekertjes, programmatie thematische tentoonstellingen en postzegelbeurzen... en uiteraard artikels over een thema geschreven en ge´llustreerd door onze leden.

Leden mogen en kunnen zelf bijdragen maken en tijdig sturen naar de redactieveranwoordelijke Koenraad Bracke. Geef hem een seintje door op zijn naam te klikken.

Het gebeurt dat het tijdschrift soms wat vertraging oploopt, vandaar dat via deze website geprobeerd wordt vertragingen te melden of de verzending te annonceren.

Recent (14/01/2018) werd besloten het tijdschrift met ingang van 2019 te laten verschijnen op:
15 januari artikels dienen ingeleverd voor 1 december
15 april artikels dienen ingeleverd voor 1 maart
15 juli artikels dienen ingeleverd voor 1 juni
15 oktober artikels dienen ingeleverd voor 1 september