Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie april 2014

 

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf – Koenraad Bracke, Francis Dochez, Jozef Ghys, Jean-Pierre Suys – blz. 1
Kerngroepen – Koenraad Bracke – blz. 2
BENE – Patrick Kinders, Herman Jacobs – blz. 3-5
Japan is het land van de vlinders en de zijde – Vladimir Kachan – blz. 6-9
Het Bier – Noël Pattyn – blz. 10-14
De vlucht van de Deense Joden – Roger Callens – blz. 15-18
Wat is wat in de wereld van de Publibels – Francis Dochez – blz. 19-22
E-mailadressen leden Themaphila – Koenraad Bracke – blz. 23-26
Postzegelboekjes 2013 (1) – Koenraad Bracke – blz. 27-39
Dienstpost DDR – Koenraad Bracke - blz. 40-46
Agenda – K. Bracke – blz. 47-48


Voorpagina:  

Postzegelboekje “Harry Potter” VSA (2013)