Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie juli 2014

 

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf – K. Bracke – blz. 1
Contactdag NVTF & Themaphila – blz. 2
Algemene Vergadering Themaphila – blz. 3
Kerngroepen – Koenraad Bracke – blz. 4-7
BALTEX 2014 & Seven Nations Challenge – blz. 8-10
Vesaliusjaar 2014 – Jan Bouckaert – blz. 11-13
Resultaten Philakorea 2014 – Koenraad Bracke – blz. 14
De noodlottige missie van een B-24 bommenwerper – Roger Callens – blz. 15-17
BRABANTPHIL ’14 – Rudy De Vos – blz. 18-27
We gaan naar Aarschot – Koenraad Bracke – blz. 28-31
Postwaardestukken Zuid-Korea – Koenraad Bracke – blz. 32-43
“Regeling” tijdelijk postkantoor met speciale afstempelingen / Reactie bpost – blz. 44-45
Agenda – K. Bracke – blz. 46-48


Voorpagina:  

Postwaardestuk gefrankeerd op bestelling (Zuid-Korea, 2004)