Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie december 2014

Beste leden, dit tijdschrift verscheen 28 maart 2015 .

 

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf – K. Bracke – blz. 1
THEMAPHILA 50: programma – blz. 2
Kerngroepen – K. Bracke, J. Vandenhaute – blz. 3-4
Korte berichten – Vraag & Antwoord – K. Bracke, P. Ghysels, M. Meuwis, B. Smekens, N. Van Wassenhove – blz. 5-8
Hoekje van de Thematieker – J. Vandenhaute – blz. 9-10
BENE – P. Kinders – blz. 11
Hamilton Naki (1926-2005), rechterhand van Christian Barnard – J. Bouckaert – blz. 12-13
Operatie “Hush” 1917 – R. Callens – blz. 14-16
Radio’s verzamelen… anders bekeken – J. Ghys – blz. 17-22
Regionale tentoonstelling THEMAPHILA 50 – K. Bracke – blz. 23-26
Het Panorama van de slag bij Murten/Murat – J. Bouckaert – blz. 27-28
Postwaardestukken Tsjechische Republiek (2014) – K. Bracke, P. Fencl, R. Van Wassenhove – blz. 29-33
Belgische postogrammen – K. Bracke – blz. 34-35
Van Sarajevo tot Ieper (2) – M. Bottu – blz. 36-45
Agenda – K. Bracke – blz. 46-48


Voorpagina:  

Themaphila 50 – zie ook verder in dit nummer.