Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie juli 2015

Beste leden, tijdschrift nr 223 verscheen op 9 oktober 2015.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf – K. Bracke – blz. 1
Algemene Vergadering – blz. 2
Kerngroepen – K. Bracke, J. Vandenhaute – blz. 3-5
Zoekertje / Vraag & antwoord – K. Baert, J. Boeykens, K. Bracke, E. De Clercq, M. Schepers – blz. 6-7
Hoekje van de Thematieker (18) – J. Vandenhaute – blz. 8-10
BENE – P. Kinders – blz. 11
Vlaamse Primitieven in Brugge en Brussel – K. Baert – blz. 12-15
Een nieuwe vorm van tentoonstellen…prentbriefkaarten – K. Bracke – blz. 16-17
Een minder bekende held uit Bletchley Park – R. Callens – blz. 18-20
Van kinderbewaarplaats tot Kindergarten – J. Bouckaert – blz. 21-24
Yehudi Menuhin Trophy 2015 – O. Trapp – blz. 25
De geschiedenis van Manneken Pis – H. Aronis – blz. 26-30
Pieter Brueghel de Oude & Peer – G. Van Briel – blz. 31-34
Van lichaamsklanken tot klanklichamen – J.-P. Suys – blz. 35-38
Postwaardestukken van Tsjecho-Slowakije na de bevrijding – F. Dochez – blz. 39-45
Filatelistische literatuur – K. Bracke – blz. 46
Agenda – K. Bracke – blz. 47-48


Voorpagina:  

Postwaardestuk Wit-Rusland: “herfst” (2013)