Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie januari 2016

Beste leden, tijdschrift nr 225 verscheen op 20 februari 2016 en zal deze week (1 maart) in jullie brievenbus gedropt worden.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf K. Bracke blz. 1
Kerngroepen - K. Bracke, J. Vandenhaute blz. 2-4
Hoekje van de Thematieker (20) J. Vandenhaute blz. 5-8
Korte berichten K. Bracke blz. 9
BElgië NEderland Nota Bene P. Kinders blz. 10
Mijlpalen in de strijd tegen infecties J. Bouckaert blz. 11-14
Driekoningen en het Sterrenzingen J. Bouckaert blz. 15-19
WO I Duitse veldpostkaarten van Bahlsens Keksfabrik (1) K. Bracke blz. 19-21
Resulaten tentoonstellingen 2015 K. Bracke blz. 22-26
Mineralen: République Démocratique du Congo (2002) M. Schepers blz. 27-32
Postwaardestukken van Tsjecho-Slowakije na de bevrijding (3) F. Dochez blz. 33-35
Extra informatie afbeeldingen PWS CSSR K. Bracke blz. 36
De Ronde van Australië d.m.v. postwaardestukken K. Bracke blz. 37-45
Agenda K. Bracke blz. 46-48

 


Voorpagina:

Veldpostkaart (1915) Bahlsens Keksfabrik (Änne Koken).