Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie april 2016

Beste leden, tijdschrift nr 226 verschijnt op eind juni 2016 en zal die week in jullie brievenbus gedropt worden.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf K. Bracke blz. 1
Kerngroepen - K. Bracke, J. Vandenhaute blz. 2-4
Hoekje van de Thematieker (21) J. Vandenhaute blz. 5-8
BElgië NEderland Nota Bene - P. Kinders, K. Bracke - blz. 9-10
Vraag & Antwoord - K. Bracke, F. Dochez, J. Ghys, N. Van Wassenhove - blz. 11-12
Korte berichten - K. Bracke - blz. 13-15
Kies de mooiste muziekpostzegel van 2015 - blz. 16
Waterbury Fancy Cancels - K. Bracke - blz. 17-20
Beroemde renpaarden - J. Bouckaert - blz. 21-24
WO I Duitse veldpostkaarten van "Pelikan"-Tinte (2) - K. Bracke - blz. 25-29
Postwaardestukken van Tsjecho-Slowakije na de bevrijding (4&5) - F. Dochez - blz. 30-38
Postwaardestukken Cuba (2015) - K. Bracke - blz. 39-45
Agenda K. Bracke blz. 46-48

 


Voorpagina:

Waterbury Fancy Cancel Bridgeport Fireman (1866), The 'Erivan Collection', veiling World Stamp Show NY 2016 (Harmer, Corinphila, Köhler, John Bull)