Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie maart 2017

Beste leden, tijdschrift nr 230 zal vanaf 3/5/2017 in jullie brievenbus gedropt worden.

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave - blz. 2
Steeds benieuwd - J. Vandenhaute - blz. 3
Themaphila 1ste contactdag - blz. 4
Kerngroepen - K. Bracke, J. Vandenhaute - blz. 5-7
Hoekje van de Thematieker (25) - J. Vandenhaute - blz. 8-12
gsiBRIA 2017 - E. Zehenter, K. Bracke - blz. 13-14
BElgië NEderland Nota Bene - P. Kinders - blz. 15
Aerogrammen - K. Bracke, M. Meuwis, J. Vandenhaute - blz. 16-19
Postzegeldoosjes (2) - W. Allegaert, K. Bracke, Y. Delaey - blz. 20-23
Microtekst - K. Bracke, T. Koning - blz. 24-28
De Fram en de Maud - J. Vandenhaute - blz. 29-31
De Dordogne - vakantieplek met geschiedenis - E. De Clercq - blz. 32-39
Korte berichten - K. Bracke - blz. 40
Concentratiekamp Gurs - R. Callens - blz. 41-42
Yprifil - blz. 43
Agenda - K. Bracke - blz. 44-46

 


Voorpagina:  

Postzegel (1970) Frankrijk (abdij in de Dordogne)