Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie december 2009

INHOUDSOPGAVE (nr 201)

Woord vooraf - K. Bracke - blz. 2
Verslag secretaris – M. Bottu – blz. 3
Verslag Algemene Vergadering (Boortmeerbeek) – E. De Clercq– blz. 4
Nieuws uit de kerngroepen – K. Bracke, J.Vandenhaute – blz. 5-6
Vraag en antwoord – K. Bracke, E. De Clercq, J. deCrom, J. Pannekoeke, P. Van Laere – blz. 7-9
Palmares tentoonstellingen – blz. 10-13
Hoekje van de Tema Tieker – J. Vandenhaute – blz.14-20
Korte berichten – K. Bracke, P. Leoussis – blz. 21-23
Filatelistische literatuur – A. Brull, K. Bracke, J. de Crom – blz. 24
E-mail-adressen & websites – K. Bracke – blz. 25-28
Anton vanDuinkerken – „Carnaval verdedigd“ – A. Brull – blz. 29-31
Duitse krijgsgevangenen in het Vreemdelingenlegioen – R. Callens – blz. 32-35
Een steunbetuiging voor de rehabilitatie van de ‘repiquages’ – A. Scheer, M. Scheer – blz. 36-44
BENE – K. Bracke, P. Kinders – blz. 45-46
Airgraphs – K. Bracke – blz. 47-48
them@com – K. Bracke – blz. 49
Agenda - K. Bracke - blz. 50-52


Voorpagina:  

uitgifte “ANTVERPIA 2010”