Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie juli 2007

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf K. Bracke blz. 3

Algemene Vergadering Themaphila blz. 4-6

Nieuws uit de kerngroepen K. Bracke, J. Vandenhaute blz. 7-10

FIP-Flash K. Bracke blz. 11-13

FEPA-News K. Bracke blz. 14-15

Korte berichten K. Bracke blz. 16-19

them@com K. Bracke blz. 20

Sint-Petersburg M. Bottu blz. 21-23

BElgië NEderland Nota Bene K. Bracke blz. 24

Voorverkopen 2008 blz. 25

Encyclopedie van de vogels met filatelistisch materiaal D. De Smedt blz. 26-32

De jacht op de Bismarck R. Callens blz. 33-37

Italiaanse postwaardestukken en bijhorende eerstedagstempels K. Bracke blz. 38-45

De charadrius en andere symbolische vogels J.I. Bouckaert blz. 46-51

Agenda K. Bracke blz. 52-54


Voorpagina:

blokje Carl von Linné (t.g.v. geboortedatum: 1707-2007)