Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie Juni 2002

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf - K. Bracke - blz. 3

Woord van de voorzitter - G. Vanhaelewijn - blz. 4

Contactdag Themaphila-NVTF - blz. 5

In memoriam … - J. Ghys - blz. 6

Jeugdrubriek - K. Bracke - blz. 7

Zoekertjes - Vraag en antwoord - blz. 8

www.themaphila.be - J. Vandenhaute - blz. 9

Thematische sprokkels - M. Collage - blz. 10

Nieuws uit de kerngroepen - K. Bracke, G. Vanhaelewijn - blz. 11-12

FIP-Flash - K. Bracke - blz. 13

FILAKORTRIJK - blz. 14-17

EXPHIMO 2002 - M. Bottu - blz. 18-19

Regiopost - K. Bracke - blz. 19

AMPHILEX - Themanifestatie - blz. 20

Norman Bethune - R. Callens - blz. 21

Thema en plan "Scoutisme" - W. De Doncker - blz. 22-24

De Belgische postograms (1) - K. Bracke, M. Collage - blz. 25-28

Griekse geïllustreerde postwaardestukken (1) - K. Bracke - blz. 29-39

Jan van Eyck - J. Vandenhaute - blz. 40-45

Filatelistische literatuur - Aardappelen / Glasschilderkunst / Scheepspost / K.L.M. - M. Bottu, K. Bracke - blz. 46-47

Agenda - K. Bracke - blz. 48-49

Voorpagina: geïllustreerd postwaardestuk Griekenland (met dank aan F. De Laender)