Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie Juni 2005

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf - K. Bracke - blz. 3

THEMAPHILA 40 - blz. 4

Gezamenlijke contactdag NVTF-Themaphila - blz. 5

Leden van Themaphila in de kijker - blz. 6-8

Korte berichten - K. Bracke - blz. 9

Vraag en antwoord ; zoekertjes - blz. 10

Nieuws uit de kerngroepen - J. Vandenhaute, B. Samyn/J. De Bont, Jean Busselen - blz. 11-13

BRNO 2005 - J. Ghys - blz. 14-17

Resultaten THEMAPHILA 40 - blz. 18-21

WOW… Filippijnen - K. Bracke - blz. 22- 25

Vrouwelijke Sovjet-piloten - R. Callens - blz. 26-27

De vreugde van de thematische filatelie - J. Bouckaert - blz. 28

Festival van de Filatelie (Herk-de-Stad) - J. Busselen - blz. 29-32

Zoek de vaut - echt of vals? - K. Bracke - blz. 33

Canadese stempels - K. Bracke - blz. 34-37

BElgië NEderland Nota BENE - K. Bracke - blz. 38-39

Thematische Commissies…? - Y. Hennekinne - blz. 40-46

De Johannieterorde (2) - F. De Laender - blz. 47-53

Filatelistische literatuur - K. Bracke - blz. 54

Thematische filatelie in het buitenland: Spanje - K. Bracke - blz. 55

Agenda - K. Bracke - blz. 56-57


Voorpagina:
stempel "30 jaar Themaphila" (Herentals)