Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie juni 2009

Voor de eerste keer gaat Themaphila volledig digitaal. Dat zal u vooral merken aan de kwaliteit van de afbeeldingen. Dit heeft voor vertraging gezorgd (ook wegens een technische storing in de drukkerij). Nr. 199 werd begin juli gepost.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf – K. Bracke – blz. 3
Contactdag NVTF & Themaphila – A. van Berkel – blz. 4
Nieuws uit de kerngroepen – K. Bracke, J. Vandenhaute – blz. 5-6
Resultaten tentoonstellingen – K. Bracke – blz. 7-9
Bei Karin in der U-Bahn (Essen 2009) – J.-P. Suys – blz. 10-11
Korte berichten – K. Bracke – blz. 12-13
Vraag en antwoord – K. Bracke, L. Calenda, R. Callens, E. De Clercq, J. De Maeght, R. Frieke,
P.Ghysels, H. Janssens, D. Jimmink, D. Läge, P.Leoussis, J.P. Suys, W.E.J. van den Bold,
R. VanLaere, J. van Strien, N. Van Wassenhove – blz. 14-22
Palmares Grote Prijzen van de Filatelie 2008 – blz. 23
them@com – K. Bracke – blz. 24-26
België Nederland Nota Bene – K. Bracke, D. Jimmink – blz. 27-30
De slag aan de Somme 1916 – R. Callens – blz. 31- 35
Het beroemde graf van Kazanluk – J. Bouckaert – blz. 36-39
Feldpost 1870-71 – K. Bracke – blz. 40-51
Uitgifte van filatelistische studie inzake loketstroken – L. Van Hecke – blz. 52
Agenda – K. Bracke – blz. 53-54


Voorpagina:  

Voorpagina: uitgifte “Jeugdfilatelie – yoko tsuno”
(27 juni 2009)