Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie Maart 2002

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf – K. Bracke – blz. 3

 Woord van de voorzitter – G. Vanhaelewijn – blz. 4

 www.themaphila.be – J. Vandenhaute – blz. 5-7

 Verslag Algemene Vergadering – M. Bottu – blz. 8-9

 Toespraak voorzitter – G. Vanhaelewijn – blz. 10

 Verslag secretaris – M. Bottu – blz. 11

 25 jaar geleden – K. Bracke – blz. 12

 Thematische sprokkels – M. Collage – blz. 13

 Nieuws uit de kerngroepen – K. Bracke, R. Nuyts, G. Vanhaelewijn, B. Samyn – blz. 14-17

 Korte berichten – K. Bracke – blz. 18

 Zoekertjes – blz. 19

 Keizer Napoleon & keizerin Eugenie – J. Ghys – blz. 20-21

 Chinese postwaardestukken met publiciteit – G. Vanhaelewijn – blz. 22-23

 Postogrammen – K. Bracke – blz. 24-25

 Een man met wilskracht en lef – R. Callens – blz. 26-27

 E-mail-adressen – K. Bracke – blz. 28-29

 De tijdelijke particuliere postdiensten – J. Vandenhaute – blz. 30-33

 Wie het schoentje past – W. De Doncker – blz. 34-37

 Bliksemstraal – G. Durnez, J. Ghys – blz. 38-40

 Holland in Japan – K. Bracke – blz. 41

 Rusa & Picek (karnaval in Sloveniλ) – K. Bracke – blz. 42

 De Narcis – F. Kobs, K. Bracke – blz. 43-45

 Postwaardestukken van Noord-Korea – K. Bracke – blz. 46-50

 De heiligen van Johannes Paulus II – M. Bottu – blz. 51

 Agenda – K. Bracke – blz. 52-53 

Voorpagina: geοllustreerd postwaardestuk Griekenland (met dank aan F. De Laender)