Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie Maart 2003

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf K. Bracke blz. 3

 Woord van de voorzitter G. Vanhaelewijn blz. 4

 Korte berichten - K. Bracke - blz. 5

Vraag en antwoord, Zoekertjes - K. Bracke - blz. 6

Nieuws uit de kerngroepen - K. Bracke, R. Nuyts, B. Samyn, G. Vanhaelewijn - blz. 7-10

Thematische sprokkels - M. Collage - blz. 11

Nieuw UPU Nummer Systeem - L. Van Hecke - blz. 12-14

Een nieuw Chinees postwaardestuk - J. de Crom - blz. 15

Thema en plan "De Europese Siertuin" - W. De Doncker - blz. 16-17

De wereld van architect Henry van de Velde - J. Vermeule - blz. 18-21

www.themaphila.be - J. Vandenhaute - blz. 22-23

E-mail-adressen en websites - K. Bracke - blz. 24-26

De Belgische postograms (3B + 4) - K. Bracke, M. Collage - blz. 27-30

Stalins man in Tokio - R. Callens - blz. 31

Kindervreugde - J.I. Bouckaert - blz. 32-34

Het prille begin van de luchtpostdienst - B. Samyn - blz. 35-37

Radio's verzamelen anders bekeken - J. Ghys - blz. 38-43

Griekse geïllustreerde postwaardestukken (3) - K. Bracke, F. De Laender - blz. 44-49

Over een CD-rom, 2 boeken en een maximumkaart - M. Bottu - blz. 50

 Agenda K. Bracke blz. 52-53 

Voorpagina: geïllustreerd postwaardestuk (1903) van Iran (met dank aan G. Vanhaelewijn)