Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie maart 2010

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave – blz. 1
Woord vooraf – K. Bracke – blz. 2
Nieuws uit de kerngroepen – K. Bracke, J. Vandenhaute – blz. 3-4
Vraag en antwoord – K. Bracke,T. Cornet, M. Schepers, C. Soreil, H. Stoop, H. van der Vlist – blz. 5-8
Korte berichten – K. Bracke, R. Van Laere, M. Meuwis, M. Schepers – blz. 9-13
Goed nieuws voor de Belgische marcofielen – P. Maselis – blz. 14
Yehudi Menuhin Trophy 2010 – M. Bottu – blz. 15
them@com – K. Bracke – blz. 16
Birdpex uitgiften – K. Bracke, D. De Smedt – blz. 17
Verenpost – J.A. Dijkstra – blz. 18-21
De kookaburra – W.J. Cools – blz. 22-23
Giervalk op doek – N. Van Wassenhove – blz. 24
Deelnemers tentoonstellingen ANTVERPIA 2010 / BIRDPEX 6 – K. Bracke, J. Ghys – blz. 25-28
Postzegels anders bekeken – N. Van Wassenhove – blz. 29-36
Hoekje van de Tema Tieker – J. Vandenhaute – blz. 37-42
De laatste reis van de SS Columbus – R. Callens – blz. 43-45
Henry van de Velde – A. Maes – blz. 46-50
Agenda – K. Bracke – blz. 51-52


Voorpagina:  

postwaardestuk uitgifte “ANTVERPIA 2010”
(beschikbaar op voorverkoop in Antwerpen, april 2010)