Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie november 2007

Het tijdschrift werd begin februari verstuurd.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf K. Bracke blz. 3

Algemene Vergadering Themaphila verslag secretaris - M. Bottu - blz. 4

Nieuws uit de kerngroepen - K. Bracke, J. Vandenhaute - blz. 5-6

EUROTHEMA - BTA - blz. 7-8

Korte berichten - K. Bracke - blz. 9-10

them@com - K. Bracke - blz. 11

Vraag en antwoord; K. Bracke, E. Conijn, D. Jimmink, A. Maes, J. Pottie, J.-P. Suys,
J. Vandenhaute, H. van Zutphen, W. Vegter - blz. 12- 16

Thematisch symposium BELGICA 06 - M. Abram - blz. 17-19

Slavernij in de Oudheid - A. Maes - blz. 20-23

BElgië NEderland Nota Bene - K. Bracke, A. Maes - blz. 24-31

Zeg het met bijen - J. de Crom - blz. 32-34

Spiegeldruk?? - J. de Crom - blz. 35

Brain drain - J. Bouckaert, G. Vanden Berghe - blz. 36-44

Amy Johnson, luchtheldin - R. Callens - blz. 45

Spaanse stempels (2006) - K. Bracke - blz. 46-52

Agenda - K. Bracke - blz. 53-54


Voorpagina:

postzegelvelletje Roemenië (2004)