Lidgelden 2021 - gelieve te betalen voor 01/02/2021!

Lidmaatschap en jaarabonnement op het tijdschrift "Themaphila"

De lidgeldtarieven voor Belgische leden, buitenlandse en Nederlandse NVTF-leden blijven in 2021 behouden.

Het lidmaatschap van de K.L.B.P. en een abonnement op Belgaphil (gratis) zijn in het lidmaatschap van Themaphila inbegrepen. Het lidgeld van NVTF (inclusief jaar abonnement tijdschrift "Thema") blijft  33 euro.

U kan lid worden van Themaphila door €15 te storten op het rekeningnummer van Themaphila, 1981 Hofstade (Zemst) BE 29 0000 0422 5964. BIC: BPOTBEB1. Met vermelding "lidgeld Themaphila + lidnummer of naam".

Belgische leden van Themaphila kunnen lid worden van de NVTF (inclusief jaar abonnement tijdschrift "Thema") door €33 te storten op het rekeningnummer van Themaphila, 1981 Hofstade (Zemst) BE 29 0000 0422 5964. BIC: BPOTBEB1 . Met vermelding "lidgeld NVTF".

Nederlandse leden kunnen genieten van het voordeel tarief van €23 als men lid is van NVTF. Men kan best hiervoor contact opnemen met de ledenadministratie op het adres van Henk en Heidi Tollenaar, Tabakstiend 5 te NL-6871 TJ Renkum in Nederland.

Buitenlandse leden (niet-NVTF leden) kunnen lid worden/blijven van Themaphila door  €28 te storten op het rekeningnummer van
Themaphila, 1981 Hofstade (Zemst) IBAN-code: BE 29 0000 0422 5964. BIC: BPOTBEB1 Met vermelding "lidgeld Themaphila + lidnummer of naam".

Er schijnen soms nogal wat misverstanden te bestaan rond de betaling van de lidgelden.

Het gebeurt geregeld dat er een verkeerd bedrag gestort wordt of dat er niet duidelijk vermeld wordt waarvoor nu precies gestort wordt. Daarom gaan we hier nog eens alles op een rijtje zetten.