Lidgelden 2024 - gelieve te betalen voor 15/02/2024 !

Lidmaatschap en jaarabonnement op het tijdschrift "Themaphila"

De lidgeldtarieven voor Belgische leden, buitenlandse en Nederlandse NVTF-leden blijven in 2024 behouden voor diegene die een zwart/wit versie van Themaphila magazine kiezen.
Indien U een kleurendrukversie wenst dan is het lidgeld verhoogd met 10 euro.

Inbegrepen in het lidmaatschap van Themaphila is; het lidmaatschap van de K.L.B.P. (2 euro ) en een (gratis) abonnement op Belgaphil.

U kan lid worden van Themaphila door het bedrag naast je keuze te storten op het rekeningnummer van Themaphila, 1981 Hofstade (Zemst) BE 29 0000 0422 5964. BIC: BPOTBEB1. Met vermelding "lidgeld Themaphila + lidnummer of naam".
Nederlandse leden kunnen genieten van een buitenlands voordeel tarief van €33 als men lid is van NVTF.
Men kan best hiervoor contact opnemen met de ledenadministratie op het adres van Henk en Heidi Tollenaar, Tabakstiend 5 te NL-6871 TJ Renkum in Nederland.
Buitenlandse leden (niet-NVTF leden) kunnen lid worden/blijven van Themaphila door  €38/€28 te storten op het rekeningnummer van
Themaphila, 1981 Hofstade (Zemst) IBAN-code: BE 29 0000 0422 5964. BIC: BPOTBEB1 Met vermelding "lidgeld Themaphila + lidnummer of naam".

Het lidgeld voor NVTF voor Themaphila leden (inclusief jaar abonnement tijdschrift "Thema") blijft  33 euro.

Belgische leden van Themaphila kunnen lid worden van de NVTF (inclusief jaar abonnement tijdschrift "Thema") door €33 te storten op het rekeningnummer van
Themaphila, 1981 Hofstade (Zemst) BE 29 0000 0422 5964. BIC: BPOTBEB1 . Met vermelding "lidgeld NVTF".

Er schijnen soms nogal wat misverstanden te bestaan rond de betaling van de lidgelden.

Het gebeurt geregeld dat er een verkeerd bedrag gestort wordt of dat er niet duidelijk vermeld wordt waarvoor nu precies gestort wordt. Daarom gaan we hier nog eens alles op een rijtje zetten.

<*> voor leden die kiezen voor een zwart/wit versie van het tijdschrift, betalen  10 euro minder.