Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie juli 2011

Met enige vertraging zal het tijdschrift deze week (7 juli 2011) verstuurd worden.. Veel leesplezier.

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave – blz. 1
Woord vooraf – K. Bracke – blz. 2
Contactdag NVTF & Themaphila - A. van Berkel - blz. 2
Nieuws uit de kerngroepen - K. Bracke, J. Vandenhaute - blz. 3-5
Resultaten tentoonstellingen - K. Bracke - blz. 6-8
Korte berichten - K. Bracke - blz. 9
Hoekje van de Tema Tieker (7) - J. Vandenhaute - blz. 10-15
Roemeense veldpost (deel 2) - K. Bracke - blz. 16-21
Thematisch tentoonstellen en filatelistische studies - Josef Charrach & Piet Struik - blz. 22-26
Een ongewoon Duits postwaardestuk - R. Callens - blz. 27-31
BENE - K. Bracke - blz. 32-33
Paarden aan het werk - J. Bouckaert - blz. 34-46
Agenda – K. Bracke – blz. 51-52


Voorpagina:  

Postzegels “Prettige vakantie!"