Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie oktober 2008

Net zoals met het vorige nummers verschijnt dit tijdschrift nog altijd met een achterstand. Het tijdschrift nummer 196 is bij de drukker en wordt het vanaf volgende week (zijnde week 21 oktober) naar jullie toegestuurd. Leden die naar de Algemene vergadering (18/10/2008) komen of naar de maandelijkse vergadering Themafila-Wetteren (19/10/2008) kunnen hun tijdschrift aldaar ontvangen.

Vanaf dit nummer kunnen de lidgelden voor 2009 overgemaakt worden. Wij willen jullie erop wijzen dat nieuwe tarieven ingang vinden.

INHOUDSOPGAVE (nr 196)

Woord vooraf K. Bracke blz. 3
Lidgeld 2009 - blz. 4
Palmares Salon du Timbre, WIPA 08, LUXPHILA 2008 - blz; 5-8
Nieuws uit de kerngroepen - K. Bracke - blz. 9
Korte berichten - K. Bracke - blz.10-11
België Nederland Nota Bene - K. Bracke - blz. 12-14
Open Klasse - K. Bracke - blz. 15-17
Artistieke genesis van moderne postzegels - F. Dochez - blz. 18-19
Hopduvelfeesten in Asse - K. Bracke, F. Dochez, Y. Pauwels - blz. 20
De val van Singapore - R. Callens - blz. 21-24
E-mail-adressen & websites - K. Bracke - blz. 25-28
Albrecht von Haller - J. Bouckaert - blz. 29-32
Het kleinste ter wereld - K. Bracke - blz. 33-34
Tsjechische postwaardestukken - K. Bracke - blz. 35-43
Op weg naar BIRDPEX VI - Rare vogels - D. De Smedt - blz. 44-48
Agenda K. Bracke blz. 53-54


Voorpagina:

niet aangenomen ontwerp Russische postzegel (veiling Cherrystone)