200ste Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie oktober 2009

Tijdschrift nummer 200 een jubileumnummer – voor het eerst! – daarom zal de kaft in kleur zijn.

In dit nummer aandacht voor de Algemene vergadering (31/10/2009) te Boortmeerbeek Proboten2009 en de lidgelden voor 2010. Wij willen jullie erop wijzen dat nieuwe tarieven ingang vinden voor het abonnement Thema van NVTF.

INHOUDSOPGAVE (nr 200)

Inhoudsopgave – blz. 1
Woord vooraf – K. Bracke – blz. 2
Lidgelden Themaphila – blz. 3
Uitnodiging Algemene Vergadering – blz. 4
Nieuws uit de kerngroepen – K. Bracke, J.Vandenhaute – blz. 5-6
Fotoreportage Contactdag NVTF & Themaphila /Voorverkoop Kunstberg – K. Bracke – blz. 7-10
Vraag en antwoord – B. Ackema, K. Baert, K. Bracke, T. Cornet, Y. Delaey – blz. 11-12
Korte berichten – K. Bracke – blz. 13-17
Leden van Themaphila in de kijker – blz. 18
Internationale filatelistische wereldtentoonstellingen in 2009 en 2010 – J. Ghys – blz. 19
Brussels sonate – P. Kinders – blz. 20-21
Een nieuwe Da Vinci code? – M. Bottu – blz. 22-23
Rode Kruisfeest Solferino – G. Van Briel – blz. 24-27
Het Internationale Rode Kruis Dienst Opzoekingen – R. Callens – blz. 28-33
De verovering van het Westen: Cowboys en Indianenin kunst en filatelie – J. Bouckaert – blz. 34-41
Filatelistische literatuur – K. Bracke – blz. 42-45
Feldpost WO I – K. Bracke – blz. 46-47
Advertentie-„kaartbrieven“ – K. Bracke – blz. 48
them@com – K. Bracke – blz. 49
Agenda – K. Bracke – blz. 50-51


Voorpagina:  

uitgifte “ANTVERPIA 2010”