Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie september 2002

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf - K. Bracke - blz. 3

Woord van de voorzitter - G. Vanhaelewijn - blz. 4

Algemene Vergadering - blz. 5

www.themaphila.be - J. Vandenhaute - blz. 6

Verzekering voor verzamelingen - R. Duhamel (Bondsnieuws) - blz. 7

Korte berichten - K. Bracke - blz. 8-9

Nieuws uit de kerngroepen - K. Bracke, R. Nuyts, B. Samyn, G. Vanhaelewijn - blz. 10-13

Thematische sprokkels - M. Collage - blz. 14

Tentoonstellingen - K. Bracke - blz. 15-17

FIP-Flash / FEPA News / TC-News - K. Bracke - blz. 18-20

De dood vloog mee - R. Callens - blz. 21

Adresveranderingskaarten NZ - K. Bracke - blz. 22-23

Thema en plan "Schapenwol" - W. De Doncker - blz. 24-26

De Belgische postograms (2) - K. Bracke, M. Collage - blz. 27-30

Portvrijdomvignetten in het Russische Keizerrijk - B. Samyn - blz. 31-35

Achthoekige frankeermachinestempels - J. Vandenhaute - blz. 36-37

Bijzondere stukken op internet - K. Bracke - blz. 38-39

Thema en muziek: enkele muzieknoten en vriendschap - P. Kinders - blz. 40-41

Toponiemen (9) - K. Bracke - blz. 42

Griekse geïllustreerde postwaardestukken (1) - K. Bracke - blz. 43-51

Agenda - K. Bracke - blz. 52-53

Voorpagina: ge´llustreerd postwaardestuk Griekenland (met dank aan F. De Laender)