Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie 2e kwartaal 2023

Beste leden, nummer nr 255 werd op 22 september 2023 bij bpost afgeleverd. Veel leesplezier.

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave - blz. 2
Vers van de pers - Koenraad Bracke - blz. 3
Steeds benieuwd - Johann Vandenhaute - blz. 4
Kerngroepen - Johann Vandenhaute, Koenraad Bracke - blz. 5-7
Hoekje van de Tema Tieker (50) - Johann Vandenhaute - blz. 8-11

Bezoek aan de Zegeldrukkerij in Mechelen - Niko VanWassenhove - blz. 12
Daar zit muziek in - Patrick Kinders - blz. 13
Vlinders - verbazingwekkend filatelistisch materiaal - VladimirKachan - blz. 14-20
FEPA News - Een synopsis schrijven - Costas Chazapis, Giancarlo Morolli, Koenraad Bracke - blz. 21-23
Theatrale gebouwen (7) - Het Amsterdams Concertgebouw - Jean-Pierre Suys - blz. 24-25
We are going to the opera (19) - Der Freischütz - Jean-Pierre Suys - blz. 26-27
Luchtpost in thematische verzamelingen - J.L.C.M. TSchroots - blz. 28-30
Filatelistische literatuur - Koenraad Bracke - blz. 31
Verhalen achter brieven en postzegels (7) - “Pony Express”-brieven - Johann Vandenhaute - blz. 32-37
Militaire portvrijdomkaarten (2) - Yves Hennekinne - blz. 38-43
De fanpagina van de prentbriefkaart (12) - Johann Vandenhaute - blz. 44
Een boekje open filatelie (12) - Koenraad Bracke - blz. 45-47
Maximafilie de max? (11) - Koenraad Bracke - blz. 48
Agenda - Koenraad Bracke - blz. 49-50
Reclame Hennekinne / Delhaye - blz. 51-52


Voorpagina:  

Afbeedling kaft: patriotic Pony Express letter (1861) uit Smithsonian Institute; Pony Express postzegel (1861)