Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie december 2005

Het tijdschrift is klaar en U mag het weldra in Uw bus verwachten. Veel leesplezier!

Niet te vergeten!!
Vernieuwing van Uw lidgeld ... daarvoor verwijs ik graag naar de pagina : Lidgelden


INHOUDSOPGAVE

Bruphila 2006 - K. Bracke - blz. 3

Algemene Vergadering Themaphila - K. Bracke, M. Bottu - blz. 4-7

www.themaphila.be - J. Vandenhaute - blz. 8

Leden van Themaphila in de kijker - blz. 9

40 jaar geleden - K. Bracke - blz. 10

Nieuws uit de kerngroepen - K. Bracke, B. Samyn, J. Vandenhaute - blz. 11-13

Korte berichten - K. Bracke - blz. 14-15

Vraag en antwoord ; zoekertjes - blz. 16-19

BElgië NEderland Nota BENE - J.I. Bouckaert, K. Bracke - blz. 20-22

Filatelistische literatuur - K. Bracke, H. Stoop - blz. 23-25

Made for victory - R. Callens - blz. 26-28

Iets nieuws onder de zon - K. Bracke - blz. 29

BRUPHILA 2006 - blz. 30-32

Noord- en Zuid-Korea - K. Bracke - blz. 33-35

De aanvraag en het ontstaan van een postzegel - K. Bracke - blz. 36-43

En hoe zit het met Mozart? - K. Bracke - blz. 44

Het jachtluipaard - N. Van Wassenhove - blz. 45-47

Chinese postwaardestukken (deel 1) - K. Bracke - blz. 48-49

Van 12 naar 16 bladen - K. Bracke - blz. 50-55

Agenda - K. Bracke - blz. 55-57

Voorpagina: stempel "THEMABELGA"