Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie december 2006

(20 januari 2007) Het tijdschrift heeft vertraging opgelopen maar is klaar en U mag het in Uw bus verwachten 23 januari 2007.

"Door een computercrash bij de v.u. zijn alle documenten en mails van de laatste tijd verloren gegaan. Het verschijnen van dit nummer heeft hierdoor sterke vertraging opgelopen. Wil iedereen die het laatste jaar nog artikels of vragen heeft doorgestuurd die nog niet verschenen zijn dit opnieuw doorsturen naar de redactie. Met dank voor uw begrip."
K. Bracke

Niet te vergeten!!
Vernieuwing van Uw lidgeld ... daarvoor verwijs ik graag naar de pagina : Lidgelden


INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf - K. Bracke - blz. 3

Algemene Vergadering (verslag secretaris) - M. Bottu - blz. 4

them@com - K. Bracke - blz. 5

Nieuws uit de kerngroepen - K. Bracke, J. Vandenhaute - blz. 6-7

E-mail-adressen & websites - K. Bracke - blz. 8

Ontvangen post - E. De Gendt, W. Vegter, O. Husson, B. Samyn - blz. 9-11

De bewogen reis van de "St. Louis" - R. Callens - blz. 12-13

Eerste Europese Kampioenschappen van de Thematische Filatelie te Essen - J. Vandenhaute - blz. 14

Belgica 2006 (speciale editie) - vertalingen K. Bracke - blz. 15-42

Belgica 2006 & Bruphila 2006 - J. Ghys - blz. 43-47

Belgica 2006, enkele reacties en foto's - blz. 48-49

The Enemy Below, het ware verhaal - R. Callens - blz. 50-52

Agenda - K. Bracke - blz. 53

Voorpagina: BELGICA 2006