Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie december 2008

Leden die hun lidgeld nog niet overgemaakt hebben, werden er attent opgemaakt in het tijdschrift door een gekleurde brievenbus. Voor meer info over het lidgeld zie link <lidgelden voor 2009>. Wij willen jullie erop wijzen dat nieuwe tarieven ingang vinden voor 2009.

INHOUDSOPGAVE (nr 197)

Woord vooraf - K. Bracke - blz. 3

Algemene Vergadering Themaphila - M. Bottu - blz. 4-6

Foto's LUXPHILA 2008 - blz. 7-8

Palmares Veendamphila 2008 - blz. 9

them@com - K. Bracke - blz. 10

Nieuws uit de kerngroepen - K. Bracke, J. Vandenhaute - blz. 11-12

Korte berichten - K. Bracke - blz.13-16

Aanvullingen e-mail-adressen - blz. 17

Open en sociale klasse (1) - Bernard Doherty - blz. 18-19

Carnaval in België - A. Brull - blz. 20-25

België Nederland Nota Bene - K. Bracke - blz. 26-27

De ontsnappingslijn "Comète" - R. Callens - blz. 28-31

Twee Hongaarse paardenrassen - J. Bouckaert - blz. 32-37

Op weg naar BIRDPEX VI - Rare vogels (2) - N. Pattyn, D. De Smedt - blz. 38-44

FILAMEN 2009 - J. Dujardin - blz. 45

HERENDALIA 2009 / MEGAFILA 2009 - J. Ghys - blz. 46-48

Agenda - K. Bracke - blz. 49-50


Voorpagina:  

niet aangenomen ontwerp Belgische postzegel "Carnaval" (veiling David Delhaye)