Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie december 2010

Leden die hun lidgeld nog niet overgemaakt hebben, werden er attent opgemaakt in het tijdschrift door een gekleurd object en een overschrijvingsformulier. Voor meer info over het lidgeld zie link <lidgelden voor 2011>. Wij willen jullie erop wijzen dat nieuwe tarieven ingang vinden voor 2011.

INHOUDSOPGAVE (nr 205)

Woord vooraf - K. Bracke - blz. 2
Verslag Algemene Vergadering Themaphila - E. De Clercq - blz. 3
Nieuws uit de kerngroepen - K. Bracke, J. Vandenhaute - blz. 4-5
Korte berichten - K. Bracke - blz. 6-7
PORTUGAL 2010 - K. Bracke, E. De Clercq, J. Vandenhaute - blz. 8-12
Hoekje van de Tema Tieker - J. Vandenhaute - blz. 13-17
Portovrije brief van Karel van Lotharingen - F. Dochez - blz. 18-19
Specimen frankeerstempels Roneo-Neopost - K. Bracke, F. Dochez - blz. 20-22
E-mailadressen - K. Bracke - blz. 23-26
Thematische overzichtslijst vogeltjes van Buzin van België - N. Van Wassenhove - blz. 27-29
De Tijger - N. Van Wassenhove - blz. 30-34
Het kerstbestand van 1914 - R. Callens - blz. 35-38
"Bestuur der checks" - K. Bracke - blz. 39-45
Voorverkoop in Asse (Zellik) - J.-P. Nevens, Y. Pauwels - blz. 46
Agenda - K. Bracke - blz. 47-48


Voorpagina:  

Postwaardestuk Papoea Nieuw-Guinea