Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie maart 2006

Niet te vergeten!! Voor de te laat betalers ... laatste oproep ...
Vernieuwing van Uw lidgeld ... daarvoor verwijs ik graag naar de pagina : Lidgelden

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf - K. Bracke - blz. 3

www.themaphila.be - J. Vandenhaute - blz. 4

Korte berichten - K. Bracke - blz. 5

Vraag en antwoord - blz. 6

Nieuws uit de kerngroepen - K. Bracke, B. Samyn, J. Vandenhaute - blz. 7-9

Jan van Eyck / 175 jaar België - 175 Grote Belgen - M. Bottu, G. Coutant - blz. 10-14

Thematische filatelie in het buitenland - K. Bracke - blz. 15

BElgië NEderland Nota BENE - K. Bracke - blz. 16

Filatelistische literatuur - M. Bottu - blz. 17

Bekertoernooi 2006 - blz. 18-20

Vogelnestje verdringt de reus - D. Jimmink - blz. 21-23

De 'Palio' van Siena - J. Bouckaert - blz. 24-27

Encyclopedie van de vogels - D. De Smedt - blz. 28-37

De laatste reis van de "Black Cat" - R. Callens - blz. 26-28

Dit is Belgisch / Nieuwe postogrammen - K. Bracke - blz. 40-43

King Kong, het achtste wereldwonder - B. Samyn - blz. 44-47

NZ Advertising Telegrams - K. Bracke - blz. 48-53

Agenda - K. Bracke - blz. 54-55

BELGICA 2006 - K. Bracke - blz. 56-57

Voorpagina: stempel "THEMABELGA"