Kwartaalblad van Themaphila de Belgische vereniging voor thematische filatelie oktober 2013

Beste leden, dit tijdschrift (nr 216) verscheen 24 januari 2014 met vertraging. Onze excuses en sorry voor al het ongemak dat dit meebracht. Alles wordt in het werk gesteld om de vertraging in te halen.

 

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf – K. Bracke – blz. 1
Lidgeld 2014 – blz. 2
Verslag Algemene Vergadering Themaphila – Edith De Clercq – blz. 3
Kerngroepen – K. Bracke, J. Vandenhaute – blz. 4-6
Filatelistische literatuur – Piet Alderliesten – blz. 7
BBC “Radio Londra” – Roger Callens – blz. 8-9
Drafsport of draverij. Het (k)neusje van de paardensport? – Jan Bouckaert – blz. 10-21
19de World Transplant Games – Jan Bouckaert – blz. 22
Resultaten tentoonstellingen – K. Bracke – blz. 23-25
Korte berichten – K. Bracke – blz. 25
Vraag en antwoord – Jean-Pierre Suys – blz. 26
BENE – K. Bracke, P. Kinders, – blz. 27-28
De Tsjechische Scoutspost – Roger Van Wassenhove – blz. 29-32
Van Librije tot Albertina. De Koninklijke Bibliotheek van België – André Maes – blz. 33-36
Cultuur en kunst in de Orthodoxe Kerk (1) – Mark Bottu – blz. 37-46
Agenda – K. Bracke – blz. 47-48


Voorpagina:  

Postzegel België (2014): Planten uit de Plantentuin in Meise (ontwerp: Marijke Meersman)